За Комплект “МОЯТА ОБЯВА”

 

Комплект “МОЯТА ОБЯВА”, освен предложение за договор, е и нашият начин да Ви помогнем да конкретизирате своята поръчка в рамките на избраното от Вас ниво на услугата. В този смисъл Комплект “Моята обява” - това е ВАШАТА ОБЯВА, но направена в съответствие с нашите изисквания: анонимна, стандартизирана във форма на профил, допълнен с лична обява и снимка.

Анонимността на ВАШАТА ОБЯВА е пълна и безусловна. Единственият, който ще узнае чия е обявата, ще е избраният от Вас кандидат.

В Комплекта сме дали подробни указания как да осигурите анонимността на обявата като цяло и поотделно за всяка нейна част.

Стандартизирането на ВАШАТА ОБЯВА СЪЩО Е САМО ВЪВ Ваш интерес. Така тя става равнопоставена с обявите на всички лица от Вашия пол и обективно съпоставима с обявите на лицата от другия пол, сред който ще търсим подходящите за Вас кандидати.

Стандартизирането на обявата става с помощта на Стандартен въпросник и се свежда до посочването на два отговора - единият се отнася до Вас, а другия – до Вашите строги изисквания или предпочитания към брачния партньор. Готови, точно формулирани отговори са дадени в нашия Речник или в самият стандартен въпросник, на съответното място. От Вас ние и най – вече бъдещият брачен партньор с право очакваме верен отговор. Анонимността на обявата прави това наше изискване лесноизпълнимо – още повече, че в нашия стандартен въпросник няма недискретни въпроси.

Стандартния въпросник и Речникът в никакъв случай не Ви ограничават или обезличават. Напротив – с тяхна помощ Вашият словесен автопортрет ще стане профилиран, конкретен, пълен и точен.

Профилиран – защото неговите въпроси ще Ви насочат само към характеристики, които имат съществено значение за брачно – семейните отношения.

Конкретен – защото самите въпроси са конкретни и не позволяват други отговори.

Пълен – защото самият въпросник е изчерпателен за всяко ниво, а клиентът е задължен да отговори на всички въпроси.

Точен – защото е съставен с прецизно формулирани въпроси и готови отговори.

 

Този словесен автопортрет ние наричаме ПРОФИЛ, а когато имаме предвид и обявените в него Ваши строги изисквания и предпочитания към брачния партньор, го наричаме ПРОФИЛ – ОБЯВА.

С него ние ще търсим сред профилите на лица от другия пол, тези които са обективно съответстващи на Вашия. На лицата, чиито профил – обяви отговарят и на Вашите строги изисквания и предпочитания, ние ще изпратим Вашата допълнителна ЛИЧНА ОБЯВА, придружена от актуална Ваша снимка.

ЛИЧНАТА ОБЯВА е възможност да допълните Вашият стандартизиран профил с други, субективно значими за Вас характеристики или да нюансирате някои от посочените в него. Формата на обявата е свободна, но обемът на съдържанието е ограничен – не повече от 200 думи за ниво “ПОДХОДЯЩ”  и до 250 за ниво “ИДЕАЛ” и до 500 за нива “МЕЧТА” и “КАПРИЗ”.

В ЛИЧНАТА ОБЯВА можете да допълните и вече формулираните в стандартизирания профил – обява изисквания и предпочитания към кандидата. Можете и да зададете въпроси на своя бъдещ брачен партньор, но сте длъжни да дадете и свой отговор на всеки от тях. Нищо не пречи обявата да е и във формата на писмо.

 

КОМПЛЕКТ “МОЯТА ОБЯВА”

 

Комплект “Моята обява”
за ниво “ПОДХОДЯЩ"

Изтегли от тук

Комплект “Моята обява”
за нива “ИДЕАЛ”, “МЕЧТА” и “КАПРИЗ”
Изтегли от тук


Вашият шанс - тук никой не е пренебрегнат и всеки е това, което е!