ЗА САЙТА, ЗА НАС и ЗА ВАШИЯТ ШАНС

 

Дами и Господа,   

 
Ние сме “ВАШИЯТ ШАНС” - група психолози, социолог, юрист и философ.
     Посветихме този сайт “… на всички самотни сърца” с пълната и твърда увереност, че наистина можем да бъдем полезни на всички.
Предложихме ви услугите си под търговска марка “Вашият шанс”, но се надяваме, че,  след като се запознаете с нашия сайт, зад виртуалния стандартизиран профил – обява, всеки от вас лесно ще разпознае кристалната пантофка на Пепеляшка, а в нашата обява ще види една романтична покана за “Виртуален бал” на същите тези профили.
Достойнството на нашият бал, обаче, не е в неговата виртуалност, а е в неговата демократичност и общодостъпност – на него всички дами са принцеси и всеки рицар е добре дошъл. Тук всеки е това, което е и никой тук не е  забравен, нито пренебрегнат!
На не дотам романтичните, ще преведем поканата за бала на техния език: направете своя профил и го оставете да работи за Вас, като търси вместо Вас!
    Дами и Господа, дайте си среща на нашия сайт!
“ВАШИЯТ ШАНС” не е само името на сайта, екипа и услугата. Той е преди всичко :                 
» вашия шанс да си спестите:
- сляпото и хаотично търсене
- безрезултатното пилеене на време, усилия и пари
- емоционалното изхабяване, компромисите и мъчителното примирение с тях!
» вашия шанс да избегнете:
- всевъзможните “загрижени доброжелатели”
- традиционните, но безкрайно остарели и неефективни форми на запознанство
- и всичко онова, което Ви пречи да направите своя успешен избор и да бъдете щастливи!
» вашия шанс да решите интелигентно и ефективно Вашия собствен проблем, като възложите търсенето на нас, а за себе си оставите само избора. Само така Вашият избор ще стане непринуден, неограничен и действително свободен.

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС:


     Във взаимоотношенията си със своите клиенти екип “Вашият шанс”, неотстъпно и безусловно ще спазва като свое неотменимо задължение следните правила:


1. Да не прави декларации, които нямат характер на задължения.
2. Да не поема задължения, които по начало са неизпълними или са в противоречие със закона, общоприетите морално – етични норми и обичайната практика.
3. Да не поема задължения, за които няма необходимите и достатъчни условия за качествено и своевременно изпълнение.
4. Да не изпълнява поръчки без договор.
5. Да преговаря с клиентите си добронамерено, добросъвестно, с уважение и разбиране.
6. Да редактира договорните клаузи ясно и точно, в съответствие с действителната воля на страните и пълно зачитане на правата на потребителя.
7. В случаите на спорове, да проявява добра воля за решаването им чрез преговори и доброволни спогодби, а в съдебни и арбитражни спорове – активно да съдейства за фактическото им изясняване.
8. Рекламирането на услугите да се прави само с ясна, точна и достоверна информация.
9. По никой начин да не се създават превратни, изопачени или неверни представи за ”ВАШИЯТ ШАНС” и предлаганите от него услуги.
10. Организацията на дейността трябва да изключва всяка възможност за изтичане на лична информация или злоупотреби с нея.


От своите служители и сътрудници изискваме висока степен на съзнателност, отговорно и добросъвестно изпълнение на задълженията. Всеки служител трябва да е проникнат от съзнанието, че зад анонимния профил, стои човек и чака изпълнен с надежда, и че от неговата добросъвестност и професионализъм зависи бъдещето на този човек. На неговото доверие той трябва да отвърне с качествена услуга.


Качеството при нас е закон!
Работим за клиента, а не за парите му!


Вашият шанс - тук никой не е пренебрегнат и всеки е това, което е!