НИВА И ЦЕНИ НА УСЛУГАТА

 

Ниво “ПОДХОДЯЩ ” - за реалисти, които познават себе си , знаят какво търсят и техният единствен проблем е ограниченият избор.

 

Регистрационната такса за едногодишен престой на тяхната обява в “База данни” е – 20лв., а цената на услугата 50 лв.

Таксата се заплаща предварително, а услугата – след като бъде направена.

Военнослужещи, студенти, самотни родители, социално слаби, трайно безработни и хора с увреждания ползват 50 % намаление от цената на услугата. Основанието за ползваното намаление само се декларира в Заявлението за регистрация, а се доказва - при заплащането на услугата, ако това се налага.

 

Ниво “ИДЕАЛ” за идеалисти, затруднени не толкова от освен от ограничен избор,колкото от собствената си взискателност и безкомпромисност.

 

Регистрационната такса за едногодишен престой на тяхната обява в “База данни” е 50лв., а цената на услугата – 100лв.

Обявеното намаление на цената на услугата за ниво “Подходящ” важи и за това ниво.

 

Ниво “МЕЧТА” - за мечтатели и романтици, дръзнали да направят от мечтата си цел и твърдо, упорито и неотклонно да я преследват, докато я постигнат.

На тези смели романтици и дръзки мечтатели ние даваме статут на привилегировани клиенти, който ще обслужваме с особено внимание и специални грижи. За тях е нашият “Виртуален бал”.

За Клиентите избрали това ниво, Стандартния въпросник от Комплект “Моята обява” е само началото. След като го попълнят и изпратят, ние, на базата на техните отговори, ще им изпратим нов – с допълнителни и уточняващи въпроси, с което ще разширим, задълбочим и обогатим техния профил до възможния предел.

 

Таксата за неограничен престой в картотеката е 75 лв., а цената на услугата - 150лв., когато тяхната мечта се сбъдне.

Тази цена може да бъде заплатена изцяло или частично с насрещна дистрибуторска услуга, като привлечете определен брой нови клиенти, срещу десет процента от цената на тяхната услуга. Примерно: Да привлечете шест броя нови клиенти за ниво “Каприз” /6 х 25лв. – 150лв./, или 10 клиента за ниво “Мечта”/10 х 15лв. - 150/ и т.н. Ако желаете това, следва изрично да го посочите в Заявлението за регистрация.

 

Ниво КАПРИЗ”За хора, които само другите считат за капризни. Ние сме убедени, че това са хора фини, деликатни, чувствителни, лесно раними, понякога със сложна или объркана от други съдба. Стеснителни, неуверени, но знаещи своята цена. И всички те – нежни души, които търсят родения за тях. Хора, заслужаващи много повече, от това което им предлага тяхната среда.

За тях ние ще направим всичко възможно и разумно, за да могат и те да направят свободно своя избор – измежду доказано подходящи за тях брачни кандидати.

На нашия “Виртуален бал”, всички принцове и кралици на бала са непременно са “Капризни”.

Всеки от тях първоначално попълва Стандартния въпросник за ниво “Идеал”, след това ще попълнят Допълнителния въпросник за ниво “Мечта”, който ще им изпратим след като получим попълнените формуляри на Комплект “Моята обява”, накрая ще се договорим персонално и за “капризите”, иначе за какво ще плащате, ако ще правите компромиси с тях. Бъдете себе си!

 

Таксата за неограничения престой на тяхната обява в картотеката е 100 лв, а цената на капризната услуга – 250лв.

Възможността за заплащане на цената на услугата чрез насрещна дистрибуторска услуга, посочена за ниво “Мечта”, важи и за това ниво!

 

КАК МОЖЕ ДА НИ ВЪЗЛОЖИТЕ УСЛУГАТА

 

Търсенето на подходящия за Вас кандидат, можете да ни възложите само с надлежно попълнен от Вас Комплект “Моята обява“.

От юридическа гледна точка, Комплектът е предложение за договор. Надлежно попълнен от Вас, той става договор, с който Вие ни възлагате търсенето на доказано подходящи за Вас кандидати. И вече в качеството си на наш редовен клиент ни задължавате, периодично да Ви предлагаме за избор снимките и обявите на всички лица от другия пол, за които ние предварително сме установили:

 • че между характеристиките от вашия и техните стандартизирани профили са налице всички търсени от нас обективни съответствия и няма недопустими различия;

 • че всеки от тях отговаря на Вашите строги изисквания и предпочитания към брачния партньор;

 • че всеки от тях Ви одобрява, харесва и желае да се запознае с вас.

 

В случай, че направите своя успешен избор, плащате услугата и получавате адреса на избрания от Вас кандидат. Ако не – оставате в изчакване на нашите нови предложения, които, съгласно договора , сме задължени да Ви правим периодично до прекратяването му.

За нива “ПОДХОДЯЩ” и “ ИДЕАЛ” срока на договора е една година и може да се продължава с внасянето на нова регистрационна такса. За нива “МЕЧТА” и “КАПРИЗ” договорът е безсрочен.

 

Ако вече сте взели решението да ни възложите услугата, изпълнете следните:

 

УКАЗАНИЯ:

 1. Изберете нивото на услугата : “ПОДХОДЯЩ”, “ИДЕАЛ”, “МЕЧТА” или “КАПРИЗ”

 2. Свалете от сайта Комплект “Моята обява” за избраното от Вас ниво.

 3. Попълнете Комплект “Моята обява”, в съответствие с указанията в него.

 4. Платете регистрационната такса по посочената в комплекта банкова сметка.

 5. Изпратете по интернет попълнените от Вас формуляри на Комплект “Моята обява”, на посоченият в тях е–mail адрес.

 6. Ако сте избрали ниво на услугата “ПОДХОДЯЩ“ или “ИДЕАЛ” – оставате в очакване да Ви уведомим, че сме Ви намерили подходящите кандидати, от които ще направите своя избор.

 7. Ако сте избрали нива на услугата “МЕЧТА” или “КАПРИЗ” – в едноседмичен срок ще Ви изпратим допълнителен въпросник, създаден конкретно за Вас, на базата на Вашите отговори от стандартния въпросник, с допълнителни и уточняващи въпроси. В едноседмичен срок от получаването им следва да ги попълните и да ни ги изпратите.

 8. За клиенти избрали ниво “КАПРИЗ”, след като попълнят и допълнителния въпросник, ще им бъде предоставена възможност за сключване на персонален договор за изпълнение на техните конкретни искания.

 

Това е всичко, което трябва да направите, за да ни възложите услугата и да станете наши клиенти!

Вашият шанс - тук никой не е пренебрегнат и всеки е това, което е!