Въпроси и отговори


АНКЕТА “ВАШИЯТ ШАНС“

“ВАШИЯТ ШАНС” ОБЯВЯВА:

ТРИ НАГРАДИ
За
 НАЙ - ДОБЪР/искрен, верен и задълбочен/ ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТЗИВ ЗА УСЛУГАТА
/само за наши клиенти!/

1.Една специална награда: Безплатна услуга за клиента и избраният от него кандидат.
2.Две допълнителни награди: Безплатна услуга за избрано от спечелилият клиент ниво.

Краен срок 01.06.2012 г.
Отзивите изпратете на е-mail: shans@vashiatshans.comЗа тези, посетители които не успяхме да заинтересуваме с услугата
“ВАШИЯТ ШАНС”, ОБЯВЯВА:


ТРИ НАГРАДИ
ЗА НАЙ – ДОБЪР КРИТИЧЕН ОТЗИВ

1.Една награда от 250 лв.
2.Две награди по 100лв.

Отзивът, макар критичен, трябва да е добронамерен и уместен, а критиката – задълбочена, обоснована и градивна!

Краен срок 01.06.2012 г.
Отзивите изпратете на е-mail:
info@vashiatshans.com

Вашият шанс - тук никой не е пренебрегнат и всеки е това, което е!